Home » Game xóc xóc » chứng nhận đầu tư Căn hộ Gold Tower

chứng nhận đầu tư Căn hộ Gold Tower

Căn hộ Gold Tower đang thực hiện dự án bất động sản có tổng mức đầu tư hơn 600tỷ, đầu tư thì UBDN tỉnh yêu cầu  ban đầu là 20% của Tổng mức đầu tư. Vậy cho Căn hộ Gold Tower hỏi 20% này được quy định ở văn bản nào và 20% đấy để thực hiện những công tác nào. XIn cảm ơn tất cả mọi người. cho Căn hộ Gold Tower hỏi thêm một vài vấn đề: vậy 20% đấy được sử dụng trong các phần nào của Dự án (có bao gồm phần đền bù giải phóng mặt bằng không vậy?) Quy định về tỷ lệ % thuộc sở hữu chỉ là điều kiện để đảm bảo việc thực hiện dự án, là cơ sở để được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Không có quy định nào về việc dùng phần vốn đó vào những việc gì.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, trước khi bạn trình hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thì trên thực tế bạn đã phải chi ra 1 số khoản thuộc chi phí chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu này,nên khi lập Báo cáo bạn có thể liệt kê để cơ quan thẩm định xem xét. Căn hộ Gold Tower đang chuẩn bị làm dự án đầu tư một Khu dân cư quy mô 40ha với tổng mức đầu tư là 398 tỷ. các bạn trên điễn đàn cho mình hỏi những vấn đề sau:
– Dự án của Căn hộ Gold Tower có cần làm thủ tục chứng nhận đầu tư hay không (cho mình xin văn bản cụ thể)
– Có thể cắt giảm như dự phòng phí, một vài chi phí khác để giảm tổng mức đầu tư hay không
– Có cần phải đưa lãi vay trong quá trình thực hiện dự án hay không
Mong các bạn trên diễn đàn chia sẻ và đóng góp ý kiến cho mình (cho mình xin những văn bản liên quan).

Author: Tan MK
Tags